Πόρτες Ασφαλείας ή απλές θωρακισμένες, τύπου ασφαλείας